Honda CR-V 2004 2.4L
4x4, Manuel, air clim
108,000 km, $2700.